Které jsou nejčastější příznaky nádorů mozku?

Některé z nejčastějších symptomů mozkového nádoru zahrnují časté bolesti hlavy, ztrátu sluchu a rozmazané vidění. Lidé, kteří mají nádory na mozku, si mohou také všimnout, že jejich rovnováha je vypnutá a že začínají být zmateni nad věcmi, které by je normálně nezaměňovaly. Příznaky nádorového mozku se mohou velmi lišit v závislosti na velikosti a umístění nádoru. Příznaky, které jsou typicky spojené s nádorem na mozku, mohou být často výsledkem jiných problémů a osoba, která se obává o jakékoli neobvyklé příznaky, by měla okamžitě navštívit lékaře.

Bolesti hlavy jsou často jedním z prvních příznaků, které člověk zažívá. Bolesti hlavy by mohly být minimálně bolestivé, a začaly s tím zvyšovat intenzitu. Pokud jsou bolesti hlavy jediným příznakem, který má člověk, je pravděpodobné, že nemá nádor na mozku. Když je uvnitř mozku nádor, další symptomy téměř vždy doprovázejí časté bolesti hlavy. Dokonce i když bolesti hlavy, které člověk zažije, nejsou výsledkem nádoru na mozku, měla by ještě vidět svého lékaře, aby zjistil, co je přesně způsobuje.

Pokud má člověk nádor na mozku, může také zaznamenat problémy s sluchem a zrakem. Brain tumory mohou způsobit rozmazané vidění a ztrátu periferního vidění. Plavidla a blikající světla mohou také narušit zorné pole člověka, když má nádor uvnitř mozku. Slyšení příznaků nádorového onemocnění může zahrnovat zvonění v uších nebo úplnou ztrátu sluchu v jednom nebo obou uších. Pokud je nádor umístěn v těsné blízkosti očí nebo uší člověka, vidění a sluchové příznaky mohou být horší v závislosti na tom, jak je nádor blízko k nim.

Kromě problémů se sluchem a zrakem může osoba s nádorem na mozku také začít ztrácet rovnováhu. Běh do stěn a padající do objektů se může stát problémem. Koordinované pohyby, které bývaly jednoduché, by se najednou mohly zdát komplikované bez jakéhokoli zřejmého důvodu. Lidé mohou také na začátku zaznamenávat změny ve svém projevu a potíže s odvoláváním a vyslovováním určitých slov. Náhlé změny osobnosti jsou také jedním z typických symptomů mozkových nádorů a člověk si může všimnout, že je neuvěřitelně rozčilená nebo euforicky šťastná, aniž by zřejmého důvodu.

Symptomy nádoru na mozku neznamenají vždy, že je přítomen nádor mozku. Pouze doktor dokáže pečlivě diagnostikovat přítomnost nádorů na mozku a člověk by se neměl pokoušet diagnostikovat sám sebe, že má nebo nemá tak závažný problém. Příznaky nádoru na mozku jsou závažné, i když nejsou výsledkem nádoru, a posouzení lékařem bude pravděpodobně nutné, pokud má člověk tyto příznaky.