Jaký je vztah mezi svalovým systémem a nervovým systémem?

Žádný tělový systém nefunguje izolovaně, podobně a velmi odlišné struktury fungují společně, aby lidské tělo fungovalo správně. Svalový systém a nervový systém si například vzájemně pomáhají plnit své motorické a smyslové povinnosti. Svaly chrání citlivou síť nervů, které běží po celém těle, a také poskytují mozku cenné informace. Nervy, mezitím, slouží jako vedení mezi svaly a režisér mozku v plném rozsahu pohybu. Oba systémy jsou také důležité v trávicím procesu, při fungování srdce a při udržování správné tělesné teploty.

Snad nejzřetelnějším spojem mezi svalovým systémem a nervovým systémem je úloha svalů při ochraně nervů. Kromě pohybu svaly také poskytují vnitřní struktury vrstvy silné a odolné ochrany. Mezi těmito vnitřními strukturami jsou nervy.

Navíc svaly poskytují méně známou pomocnou ruku nervovému systému. Téměř každý sval je osídlen s receptory, které katalogizují většinu pohybů těla. Tyto senzorické receptory také vyhodnocují okolní prostředí kolem svalů. Tyto informace se přenášejí zpátky do mozku, takže pokyny pro nadcházející pohyby nebo polohy těla mohou být podle toho naplánovány.

V souvislosti s těmito funkcemi jsou svalové a nervové systémy většinou zodpovědné za provádění pohybů těla. Zatímco senzorické nervy poskytují informace o mozku, motorické nervy spojené svaly slouží jako přímá vazba s mozkem. Když mozek vysílá své chemické zprávy, tyto impulsy procházejí motorickými nervy do svalových struktur. Výsledkem svalové kontrakce je indukce pohybu.

Svalový systém a nervový systém spolupracují také k udržení vnitřní stability, jinak známé jako homeostáza. Udržování stabilní tělesné teploty je možná jednou z nejdůležitějších homeostatických funkcí a svaly tento proces pomáhají pohybem těla a vytvářením tepla, když jsou podmínky příliš chladné. Svaly obvykle dostávají tyto příkazy pohybu prostřednictvím mozku. Jak již bylo uvedeno výše, receptory v nervových vláknech spojených svaly vysílají signály upozorňující mozku na významné senzorické změny teploty. V případě extrémních chladných podmínek mozkový systém aktivuje řadu tělesných odpovědí, včetně svalového pohybu.

Součásti svalového systému i nervového systému se nacházejí také v zažívacím traktu av srdečním systému. Tyto svaly vedou k trávicím orgánům a pomáhají přesunout potraviny a vedlejší produkty trávení střevem a jinými trávicími oblastmi. Jak se potravina pohybuje, je rozložena okolními látkami. Protože mozek řídí pohyby všech svalů, svalový systém a nervový systém tak hrají významnou roli v trávení. Koordinují se podobným způsobem pro srdeční systém, protože srdeční svaly poskytují základní základ pro kontrakci srdce.